דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 21/01/2020 01:55
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מאשל